You are currently viewing Čičmany a tajomné ornamenty
Čičmany a tajomné ornamenty

Čičmany a tajomné ornamenty

Čičmany a tajomné ornamenty

Čičmany a tajomné ornamenty sú slávne. Tvoria významnú časť slovenského ornamentálneho pokladu. Súčasní dizajnéri sa nimi aktívne inšpirujú. Nájdeme ich úspešne použité na olympijskej rovnošate slovenských športovcov, využívajú ich pre reklamné a dekoratívne účely mnohé inštitúcie (televízia nimi vyzdobila scénu v zábavnej súťaži Milujem Slovensko, známy bankový subjekt ukazuje klientom na svojich pultoch čičmiansku papierovú dreveničku, nový mobilný operátor nimi vyzdobil svoje reklamy a ďalšie). Čičmianske ornamenty sa tak dostávajú do povedomia verejnosti. Aktívni sú aj samotní Čičmanci, ktorým sa podarilo zapísať ornamenty do svetového dedičstva UNESCO. Dá sa povedať, že čičmianske ornamenty ožili a zažiarili do celého sveta, sú naše rýdze slovenské.

Ich príťažlivosť spočíva v tom, že sú jednoduché: krížik, kosoštvorec, guľôčka, trojlístok, srdiečko, špirálka, čiarka, bodka, vlnovka, cikcak, baranie rožky a to je všetko. To je základná ornamentálna sada, ktorá sa jednoduchými spôsobmi opakovania, striedania, zrkadlenia, rozdeľovania, skladania, prekrývania a množenia rozrástla na veľkolepú ornamentálnu symfóniu. Z pohľadu feng shui sa dajú vypozorovať v čičmianskych ornamentoch mnohé prekvapivé skutočnosti, ktoré jasne hovoria, že naši predkovia čerpali z rovnakej studnice múdrosti, ako čínski majstri harmonizačného umenia.

Vodorovné ukladanie ornamentov

Vznikalo trpezlivou monotónnou prácou s veľkou dávkou sústredenia, kde si tvorca musel často odstúpiť od drevenej steny a skontrolovať, či to robí rovno, pravidelne, rovnako…teda či je to pekné, či sa mu to páči. Takýto spôsob zdobenia dokáže po dlhšom čase vypnúť myslenie tvorcu, takže ten sa už len plne sústredí a rozvážne ukladá geometrické tvary v rade, neobťažujú ho žiadne myšlienky. V tomto bdelom stave vedomia mohol prísť tvorca na geniálne výtvarné riešenia. Mohli sa mu pred vnútorným zrakom ukázať univerzálne tvary a symboly, ktoré nájdeme v tradíciách rôznych kultúr celého sveta. Toto by mohla byť jedna z odpovedí na otázku: Ako je možné, že niektoré zložité ornamenty čičmianskych dreveníc vyzerajú ako indiánske, keltské či tibetské?

Vodorovné línie zdobenia sú prirodzené, pretože to vyplýva zo samotného tvaru zrubového domu. Kmene stromov sa opracovali a ukladali na seba, tak vznikli riadky na kreslenie. Riadkovanie ornamenty uzemňuje, upokojuje, vzbudzujú dojem, že tečú ako rieka. Vyzerajú ako notová osnova, akoby sa práve spievala pieseň. Ornamentov je veľa, preto pôsobia na človeka očarujúco, veľkolepo. Vyjadrujú mnohorakosť i pestrosť života. Čičmianske drevenice sú ako perníkové chalúpky, je to náš slovenský poklad, symbol bohatstva a hojnosti. V minulosti bol možno tento región chudobný, obec viac krát aj vyhorela, no napokon zostala pod ochranou a vstala z mŕtvych. Dnes je symbolom celého Slovenska a patrí do svetového kultúrneho dedičstva. Ak hľadáme v Čičmanoch múdrosť našich predkov, je potrebné spomenúť, že drevenice zdobili predovšetkým ženy, takže hľadáme ženskú múdrosť. Naše prababičky maľovali svoje domčeky z praktických dôvodov. Utesňovali v dreve špáry pred zimou, aby sa im v dome lepšie udržalo teplo a zároveň steny aj skrášľovali. Umenie sa tak prepojilo s  praktickosťou.

Ženský princíp

je v čičmianskej ornamentike všade prítomný. Prejavuje sa vo vodorovnom ukladaní znakov a trpezlivom opakovaní motívov. Obľúbené sú najmä párové zdvojené formy, ktoré v sebe nesú informáciu o prepojenosti, vzťahu a láske. Viaceré kreslené formy ornamentov nájdeme aj na čičmianskej výšivke. Tvorenie výšivky je vlastne meditačná technika, kedy žena tvorila v samote a mala možnosť zažívať stav bez myšlienok. Dokonca jej to mohlo spôsobovať radostné pocity, takže sa k výšivke rada vracala a dokázala povyšívať aj veľké plochy bez toho, aby mala pocit utrpenia. Výšivka tak vo vzniku svojho stvorenia dostala od našej prababky sústredenú energiu prítomnosti, vďaka čomu na nás dodnes pôsobí magicky. Povaha tejto trpezlivej práce sa odráža v zjednodušenej forme aj na dreveniciach. Môžeme povedať, že čo je v malom, je aj vo veľkom. Môžeme tak priamo zažívať mystickú múdrosť.

Obdivuhodný je aj princíp striedania motívov, napríklad ukladanie srdiečok, kde sa pravidelne striedajú obrátené srdiečka, z čoho vzniká harmonická forma. Mužský princíp (srdiečko so špicom hore) je v súlade so ženským (srdiečko so špicom dole). Čo je hore, je aj dole – opäť stará mystická múdrosť. Striedajú sa aj krížik s kosoštvorcom alebo trojlístky.

Alchýmia živlov

Ornamenty majú svoj ustálený rytmus, ale aj energetiku. Niektoré pôsobia upokojujúco ako VODA (vlnovka), iné sú ostré, úsečné ako OHEŇ (cikcak). Ak by sme sa dívali optikou feng shui, tak dokážeme jednoduchým spôsobom vytriediť živly všetkých piatich prvkov. Živel KOVU, resp. VZDUCHU zastupujú špirály, živel DREVA, resp. rastlinnej ríše v čistej forme reprezentujú zvislé čiarky, trojlístky, šípky a živel ZEME štvorce, kosoštvorce. Ak poznáme základné tvary – živly, vieme z nich vyskladať harmonické kombinácie ornamentov, ktoré budú mať harmonizačné účinky na prostredie i ľudí, tak ako v čínskej medicíne alebo feng shui. Čičmianske ornamenty v sebe teda ukrývajú aj tento zaujímavý potenciál. Na základe tohto poznania vznikli už stovky slovenských ČAROKRUHOV z umeleckej dielne Ľuba Slejzáka, v ktorých sú čičmianske ornamenty harmonicky vyskladané do atraktívneho kruhového obrazu.

Slovenská – slovanská vlnovka (cikcak)

Asi najjednoduchším, ale zároveň najladnejším tvarom je ostrá vlnovka s bodkami (je to vlastne ornament cikcak, ktorý vďaka nedokonalosti maliarskeho prostriedku – maľovalo sa chumáčom sena alebo trávy – vyzerá ako vlnovka). Tento ornament nájdeme na najstaršej slovanskej keramike. Vlnovka stále prežíva v našom podvedomí, v našich génoch. Spojenie vlnovky s bodkami sa dá vysvetliť rôzne. Bod je koncentrovaná energia – život samotný. Bod nad vlnou, bod pod vlnou – raz sme hore, raz sme dole. Ak vyberieme z ornamentu len jednu sínusoidu s dvoma bodkami a zakreslíme ju do kruhu, dostaneme jeden z najstarších svetových symbolov – jin jang, ktorý v sebe skrýva celú kozmogóniu vzniku hmotného sveta. Čičmianci nazývajú tento vzor CESTIČKY.

Slovenský kvet života

Špirály pravotočivé a ľavotočivé spojené stonkou, kde na vrchu vyrastajú tri lístočky a dole tri korienky. Z ornamentu sa stal univerzálny symbol, ktorý vyjadruje vo vodorovnej rovine rozmanitosť prejaveného života, prúdenie mužských a ženských energií vo vzájomnej rovnováhe. Zvislý neviditeľný rozmer života sa ukazuje hore ako napojenie na nebeské energie a dole na zemské sily. Uprostred toho všetkého je človek. Originálna slovenská modlitba v kreslenej podobe.

Harmonizátor mozgových hemisfér

Špirály nájdeme aj v zložitých ornamentálnych zostavách na priečeliach domov. Väčšinou sú namaľované zrkadlovým spôsobom, takže na človeka pôsobia celostne a vyvážene. Je veľký predpoklad, že budú harmonicky vplývať na obidve mozgové hemisféry človeka. Guľaté tvary majú v sebe charakter kovového (vzdušného) živlu, ktorý sa podľa feng shui podieľa na stavbe lebky, riadiacej činnosti mozgu a pľúc. Špirály by tak mohli predstavovať aj nádych a výdych, a to by sme boli už len krôčik od cielenej práce s vedomím človeka. Samozrejme, nedá sa tvrdiť, že by Čičmianci pri týchto ornamentoch vedome dýchali, ale v ľudskom správaní sa kovový živel prejavuje aj ako hra, tvorivosť, radosť a smiech, a to by sa už predpokladať dalo. Guľaté tvary vždy urobia v priestore dobrú náladu.

Milujte sa a množte sa

Mnohé ornamenty vznikali spájaním a prekrývaním. Bez nejakého veľkého tajomstva za tým môžeme vidieť priamo fyzické spojenie muža a ženy. Niektoré čičmianske ornamenty tento postup dokonca ukazujú v jednotlivých fázach zbližovania. V jednoduchej geometrickej forme tu môžeme vidieť dve opačné špirály DNA ako sa postupne zbližujú a prekrývajú, v strede dochádza k splynutiu. Podobným postupom je tu vyjadrené aj oplodnenie a zrod života, kde bodka uprostred ornamentálnej zostavy znamená nový Život, dieťa.

Trojlístok

Vyzerá ako šípka, ktorá určuje, kam má tiecť energia. Zároveň je to jednoduchý symbol pre zdravú rodinu, kde k dvom bytostiam pribudla tretia a vznikla tak nová generácia. Predstavuje tiež neustály rast a rozvoj, je to akčné číslo.

Slovenské feng shui

Neuveriteľne účinne si vedeli naši predkovia poradiť s takým fenoménom vo feng shui ako sú trámy nad hlavou človeka. Tie sa považujú za problematické, zaťažujú priestor a pôsobia na človeka ako hrozba alebo ťažoba. V Čičmanoch tieto trámy jednoducho vyčiarkovali zvislými čiarkami vedľa seba. Zrazu sa z nich stal veľmi pekný dekoratívny prvok. Iným excelentným harmonizačným prvkom sú šípky alebo trojlístky, ktoré priamo navádzajú energiu života do okien domu. Uzatváranie dreveného trámu krížikom na letokruhoch predlžovalo jeho životnosť, zabraňovalo vstupu vlhkosti. Rohy domov sa takto chránili aj pred únikom energie. Krúžok namaľovaný na kmeni naopak priťahoval dobré energie do domu.

Ochranné boli v prvom rade kohútie motívy na priečelí domov pri oknách, ale účinné boli aj zložité špirálovité formy alebo Panna Mária. Zo začiatku sa zdobili steny domov iba po obvode vzorom cikcak zakončeným trojlístkom alebo pichliačmi. Chrániť sa bolo treba predovšetkým pred zlými duchmi.

Záver

Čaro čičmianskych ornamentov spočíva v tom, že túto krásu a múdrosť nám sprostredkovali slovenské ženy. Základným významovým motívom sú harmonické vzťahy, rovnováha, Láska, radosť, plodenie detí a život v rodine. Stabilita a zároveň neustály rast, život v jednoduchej každodennosti v spojením s Bohom, Vesmírom.

Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.