Čičmany a tajemné ornamenty

Čičmany a tajemné ornamenty jsou slavné. Tvoří významnou část slovenského ornamentálního pokladu. Současní designéři se jimi aktivně inspirují. Najdeme je úspěšně použity na olympijské stejnokroji Slovenských sportovců, využívají je pro reklamní a dekorativní účely mnohé instituce (televize nimi vyzdobila scénu v zábavné soutěži Miluji Slovensko, známý bankovní subjekt ukazuje klientům na svých pultech čičmanskou papírovou Dreveničku, nový mobilní operátor nimi vyzdobil své reklamy a další). Čičmanské ornamenty se tak dostávají do povědomí veřejnosti. Aktivní jsou i samotní Čičmanci, kterým se podařilo zapsat ornamenty do světového dědictví UNESCO. Dá se říci, že čičmanské ornamenty ožili a zazářily do celého světa, jsou ryzí slovenské.

Jejich přitažlivost spočívá v tom, že jsou jednoduché: křížek, kosočtverec, kulička, trojlístek, srdíčko, spirálka, čárka, tečka, vlnovka, cikcak, skopové rohlíky a to je všechno. To je základní ornamentální sada, která se jednoduchými způsoby opakování, střídání, zrcadlení, rozdělování, skládání, překrývání a množení rozrostla na velkolepou ornamentální symfonii. Z pohledu feng shui se dají vypozorovat v čičmanských ornamentech mnohé překvapivé skutečnosti, které jasně říkají, že předkové čerpali ze stejné studnice moudrosti, jak čínští mistři harmonizačního umění.

Vodorovné ukládání ornamentů

Vznikalo trpělivou monotónní prací s velkou dávkou soustředění, kde si tvůrce musel často odstoupit od dřevěné stěny a zkontrolovat, zda to dělá rovně, pravidelně, stejně … tedy zda je to hezké, jestli se mu to líbí. Takový způsob zdobení dokáže po delším čase vypnout myšlení tvůrce, takže ten se už jen plně soustředí a rozvážně ukládá geometrické tvary v řadě, neobtěžují ho žádné myšlenky. V tomto bdělém stavu vědomí mohl přijít tvůrce na geniální výtvarné řešení. Mohli se mu před vnitřním zrakem ukázat univerzální tvary a symboly, které najdeme v tradicích různých kultur celého světa. Toto by mohla být jedna z odpovědí na otázku: Jak je možné, že některé složité ornamenty čičmanských dřevěnic vypadají jako indiánské, keltské či tibetské?

Vodorovné linie zdobení jsou přirozené, protože to vyplývá ze samotného tvaru srubového domu. Kmeny stromů se opracovali a ukládaly na sebe, tak vznikly řádky na kreslení. Řádkování ornamenty uzemňuje, uklidňuje, vzbuzují dojem, že tečou jako řeka. Vypadají jako notová osnova, jakoby se právě zpívala píseň. Ornamentů je mnoho, proto působí na člověka kouzelně, velkolepě. Vyjadřují mnohočetnost i pestrost života. Čičmanské roubenky jsou jako perníkové chaloupky, je to slovenský poklad, symbol bohatství a hojnosti. V minulosti byl možná tento region chudý, obec vícekrát i vyhořela, ale nakonec zůstala pod ochranou a vstala z mrtvých. Dnes je symbolem celého Slovenska a patří do světového kulturního dědictví. Pokud hledáme v Čičmanech moudrost předků, je třeba zmínit, že dřevěnice zdobily především ženy, takže hledáme ženskou moudrost. Prababičky malovali své domky z praktických důvodů. Utěsňovaly ve dřevě spáry před zimou, aby se jim v domě lépe udrželo teplo a zároveň stěny i zkrášlovaly. Umění se tak propojilo s praktičností.

Ženský princip

je v čičmanské ornamentice všude přítomen. Projevuje se ve vodorovném ukládání znaků a trpělivém opakování motivů. Oblíbené jsou zejména párové zdvojené formy, které v sobě nesou informaci o propojenosti, vztahu a lásce. Několik kreslených forem ornamentů najdeme i na čičmanské výšivce. Tvoření výšivky je vlastně meditační technika, kdy žena tvořila v samotě a měla možnost zažívat stav bez myšlenek. Dokonce jí to mohlo způsobovat radostné pocity, takže se k výšivce ráda vracela a dokázala vyšívat i velké plochy, aniž měla pocit utrpení. Výšivka tak ve vzniku svého stvoření dostala od prababičky soustředěnou energii přítomnosti, díky čemuž na nás dodnes působí magicky. Povaha této trpělivé práce se odráží ve zjednodušené formě i na dřevěnicích. Můžeme říci, že co je v malém, je i ve velkém. Můžeme tak přímo zažívat mystickou moudrost.

Obdivuhodný je také princip střídání motivů, například ukládání srdíček, kde se pravidelně střídají obrácené srdíčka, z čehož vzniká harmonická forma. Mužský princip (srdíčko se špicí nahoře) je v souladu se ženským (srdíčko se špicí dolů). Co je nahoře, je i dole – opět stará mystická moudrost. Střídají se také křížek s kosočtvercem nebo trojlístkem.

Alchýmie živlů

Ornamenty mají svůj ustálený rytmus, ale i energetiku. Některé uklidňují jako VODA (vlnovka), jiné jsou ostré, úsečné jako OHEŇ (cikcak). Pokud bychom se dívali optikou feng shui, tak dokážeme jednoduchým způsobem vytřídit živly všech pěti prvků. Živel KOVU, resp. VZDUCHU zastupují spirály, živel DŘEVA, resp. rostlinné říše v čisté formě reprezentují svislé čárky, trojlístky, šipky a živel ZEMĚ čtverce, kosočtverce. Pokud známe základní tvary – živly, víme z nich vyskládat harmonické kombinace ornamentů, které budou mít harmonizační účinky na prostředí i lidi, tak jako v čínské medicíně nebo feng shui. Čičmanské ornamenty v sobě tedy ukrývají i tento zajímavý potenciál. Na základě tohoto poznání vznikly slovenské ČAROKRUHY z umělecké dílny Ľuba Slejzáka, ve kterých jsou čičmanské ornamenty harmonicky vyskládané do atraktivního kruhového obrazu.

Slovenská – slovanská vlnovka (cikcak)

Asi nejjednodušším, ale zároveň najladnejším tvarem je ostrá vlnovka s tečkami (je to vlastně ornament cikcak, který díky nedokonalosti malířského prostředku – malovalo se chomáčem sena nebo trávy – vypadá jako vlnovka). Tento ornament najdeme na nejstarší slovanské keramice. Vlnovka stále přežívá v našem podvědomí, v našich genech. Spojení vlnovky s tečkami lze vysvětlit různě. Bod je koncentrovaná energie – život samotný. Bod nad vlnou, bod pod vlnou – jednou jsme nahoře, jednou jsme dole. Pokud vybereme z ornamentu jen jednu sinusoidu s dvěma tečkami a zakreslíme ji do kruhu, dostaneme jeden z nejstarších světových symbolů – jin jang, který v sobě skrývá celou kosmogonii vzniku hmotného světa. Čičmianci nazývají tento vzor CESTIČKY.

Slovenský květ života

Spirály pravotočivé a levotočivé spojené stonkem, kde na vrchu vyrůstají tři lístečky a dole tři kořínky. Z ornamentu se stal univerzální symbol, který vyjadřuje ve vodorovné rovině rozmanitost projeveného života, proudění mužských a ženských energií ve vzájemné rovnováze. Svislý neviditelný rozměr života se ukazuje nahoře jako napojení na nebeské energie a dolů na zemské síly. Uprostřed toho všeho je člověk. Originální slovenská modlitba v kreslené podobě.

Harmonizátor mozkových hemisfér

Spirály najdeme i v složitých ornamentálních sestavách na průčelích domů. Většinou jsou namalované zrcadlovým způsobem, takže na člověka působí celostně a vyváženě. Je velký předpoklad, že budou harmonicky ovlivňovat obě mozkové hemisféry člověka. Kulaté tvary mají v sobě charakter kovového (vzdušného) živlu, který se podle feng shui podílí na stavbě lebky, řídící činnosti mozku a plic. Spirály by tak mohly představovat i nádech a výdech, a to bychom byli už jen krůček od cílené práce s vědomím člověka. Samozřejmě, nelze tvrdit, že by Čičmanci při těchto ornamentech vědomě dýchali, ale v lidském chování se kovový živel projevuje i jako hra, tvořivost, radost a smích, a to by se už předpokládat dalo. Kulaté tvary vždy udělají v prostoru dobrou náladu.

Milujte se a množte se

Mnohé ornamenty vznikaly spojováním a překrýváním. Bez nějakého velkého tajemství za tím můžeme vidět přímo fyzické spojení muže a ženy. Některé čičmanské ornamenty tento postup dokonce ukazují v jednotlivých fázích konvergence. V jednoduché geometrické formě zde můžeme vidět dvě opačné spirály DNA, jak se postupně sbližují a překrývají, uprostřed dochází ke splynutí. Podobným postupem je zde vyjádřeno i oplodnění a zrod života, kde tečka uprostřed ornamentální sestavy znamená nový Život, dítě.

Trojlístek

Vypadá jako šipka, která určuje, kam má téct energie. Zároveň je to jednoduchý symbol pro zdravou rodinu, kde ke dvěma bytostem přibyla třetí a vznikla tak nová generace. Představuje také neustálý růst a rozvoj, je to akční číslo.

Slovenské feng shui

Neuvěřitelně účinně si uměli naši předkové poradit s takovým fenoménem ve feng shui jako jsou trámy nad hlavou člověka. Ty se považují za problematické, zatěžují prostor a působí na člověka jako hrozba nebo tíha. V Čičmanech tyto trámy jednoduše nakreslili svislými čárkami vedle sebe. Najednou se z nich stal velmi pěkný dekorativní prvek. Jiným excelentním harmonizačním prvkem jsou šipky nebo trojlístku, které přímo navádějí energii života do oken domu. Uzavírání dřevěného trámu křížkem na letokruzích prodlužovalo jeho životnost, zabraňovalo vstupu vlhkosti. Rohy domů se takto chránili před únikem energie. Kroužek namalovaný na kmeni naopak přitahoval dobré energie do domu.

Ochranné byly v první řadě kohoutí motivy na průčelí domů u oken, ale účinné byly i složité spirálovité formy nebo Panna Maria. Ze začátku se zdobily stěny domů pouze po obvodu vzorem cikcak zakončeným trojlístkem nebo ostny. Chránit se bylo třeba především před zlými duchy.

Závěr

Kouzlo čičmanských ornamentů spočívá v tom, že tuto krásu a moudrost lidem zprostředkovaly slovenské ženy. Základním významovým motivem jsou harmonické vztahy, rovnováha, Láska, radost, plození dětí a život v rodině. Stabilita a zároveň neustálý růst, život v jednoduché každodennosti v spojení s Bohem, Vesmírem.

cicmany-tajomne-ornamenty

Čičmany a tajemné ornamenty

cicmany-tajomne-symboly

uzavíraní trámů křížky

cicmany-tajomne-ornamenty

energetické šipky v oknech

cicmany-tajomne-ornamenty

harmonizáce trámů po slovensky

cicmany-tajomne-ornamenty

čtyřnásobná špirála

cicmany-tajomne-ornamenty

ženský párový symbol

cicmany-tajomne-ornamenty

ornamenty v notové osnově

tibetské motivy

cicmany-tajomstvo-ornamentov

připomíná indiánský ornament

keltské inspirace

 

cicmany-tajomne-ornamenty

slovenská vlnovka nebocik-cak

cicmany-tajomne-ornamenty

ženské a mužské srdíčka

 


Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá soubory cookie. Při prohlížení webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. více informací

Soubory cookie S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Co jsou soubory cookie? Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Jak používáme soubory cookie? Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Jak kontrolovat soubory cookie Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Zavřít