You are currently viewing Čo je mandala 2021?
Čo je mandala 2021?

Čo je mandala 2021?

Čo je mandala 2021?

Čo je mandala 2021? je najčastejšia otázka, ktorú dostávam od ľudí na výstavách a festivaloch. Najjednoduchšia odpoveď znie, že mandala je obraz, ktorý tvoríme do kruhu. Každý kruh obsahuje mandalové princípy, ktoré nejako fungujú a niečo spôsobujú. Mimoriadne účinné sú napríklad mandaly tvorené podľa dátumu narodenia.

Mandaly majú dokázateľný vplyv na psychiku človeka i životné prostredie. Momentálne sú mandalové princípy veľmi zaujímavé pre vedecký výskum, modernú architektúru a dizajn vo všetkých oblastiach.

Definícia,  ktorú si človek prečíta vo Wikipédii alebo ktorejkoľvek knihe, zďaleka nie je dostatočná a nevysvetľuje, prečo sa v poslednom desaťročí mnohí amatérski umelci na všetkých kontinentoch s takou veľkou radosťou pustili do tvorenia mandál.

V súčasnosti sa slovo MANDALA používa v dvoch významoch:

Jeden význam sa týka označenia všetkých umeleckých foriem, ktoré majú tvar kruhu. Takýchto foriem je na celom svete veľmi veľa a mnohé boli vytvorené už v dávnych dobách. Dá sa povedať, že každá kultúra mala svoje mandalové formy.

Poznáme indiánske mandaly, kresťanské mandaly, budhistické mandaly, egyptské a grécke mandaly, slovanské mandaly alebo staroveké kamenné kruhové stavby, ktoré tiež môžeme považovať za mandalové formy.

Druhý význam slova Mandala

Druhý význam slova MANDALA sa viaže na označenie tibetských budhistických obrazov, ktoré sú sypané z farebných pieskov. Budhistickí mnísi ich tvoria v rámci svojho náboženského rituálu. V strede takejto pieskovej mandaly býva zvyčajne zobrazené nejaké božstvo.

Pieskový obraz tvoria mnísi spoločne aj niekoľko dní. Na záver sa mandala z piesku zmetie zo stola a vysype do rieky. Zničenie krásnej mandaly má človeka priviesť k poznaniu, že všetko je pominuteľné.

Princíp mandaly, resp. kruhu využívali ľudia od najstarších čias. V nasledujúcom texte uvádzame stručný prehľad niektorých známejších  mandalových foriem:

Čo je mandala 2021? – BUDHISTICKÉ MANDALY

Budhistické mandaly vytvárajú po celom svete budhisti. Sú známi tým, že svoje mandaly sypú s farebnými pieskami. Tento materiál má vďaka kryštálikom kremíka zvláštnu schopnosť odrážať svetlo, preto sú pieskové mandaly zázračne žiarivé a priťahujú veľkú pozornosť.

Mnísi, ktorí vytvárajú mandaly pomocou tenkých kovových trubičiek, sa o jednej mandale učia v kláštore aj niekoľko rokov. Učia sa ju správne skonštruovať a vyfarbiť. Zároveň pri tom odriekavajú mantry – budhistické modlitby.

Mandala ako duchovné cvičenie – Trpezlivosť nadovšetko

Takto si vlastne pestujú svoju trpezlivosť. Jedna mandala sa vytvára z piesku niekedy aj tri dni. Keď je pestrofarebná mandala hotová, zmetie sa do nádoby, čím vznikne obyčajná kôpka piesku, ktorá sa vysype do rieky. Tento zvláštny akt, kedy sa zničí prekrásne umelecké dielo, nám má pripomenúť, že všetko je pominuteľné.

Budhistická mandala je špeciálny prostriedok, ktorý patrí k náboženskému obradu. Budhistickí mnísi vytvárajú pieskové mandaly na rôznych miestach, kde sa schádza veľa ľudí, aby si to mohla verejnosť pozrieť. Nenásilným spôsobom tak šíria myšlienky budhizmu po celom svete a vo svojich modlitbách želajú dobro všetkým bytostiam.

Čo je mandala 2021
Čo je mandala 2021

Čo je mandala 2021? – TIBETSKÉ MANDALY

Slovo mandala sa zrodilo v Himalájach medzi Čínou a Indiou. Kedysi dávno v stredoveku tu existovala veľká ríša, ktorá sa volala Tibet. V tomto prosperujúcom období tu vzniklo veľa budhistických kláštorov, v ktorých sa mohli ľudia slobodne venovať duchovnému životu. Odtiaľ pochádzajú aj stredoveké rituálne mandaly maľované na koži.

Mandala ako symbol znovuzrodenia

Budhizmus učil Tibeťanov o tom, že keď človek zomrie, znova sa narodí. V takomto kolobehu života, smrti a znovuzrodenia môže prežiť mnoho životov, až kým nedosiahne stav osvietenia, kedy sa jeho telo premení na svetlo, takže už viac nemusí zomierať a žije večne.

Tento stav osvietenia umožňuje človeku pochopiť všetku múdrosť a milovať všetky bytosti i celý svet čistou Láskou. Osvietený človek tak prestáva byť človekom a stáva sa svetelnou bytosťou, ktorá pomáha v duchovnom vývoji ostatným bytostiam.

Čo je mandala 2021? – PSYCHOLOGICKÉ MANDALY

V prvej polovici 20. storočia sa slávny švajčiarsky lekár a vedec Carl Gustav Jung (1875 – 1961) venoval duševne chorým pacientom. Študoval mnohé náboženstvá a kultúry, pretože ho zaujímala ľudská duša. Snažil sa prísť na to, čo majú všetci ľudia spoločné a prečo trpia duševnými chorobami. Počas výskumu sa zoznámil s náboženskými obrazmi z Tibetu, ktoré sa nazývajú MANDALY.

Objavil v nich veľa zaujímavých symbolov, o ktorých sa snívalo aj jeho pacientom, tak začal tieto zvláštne obrazy bližšie skúmať. Zistil, že keď jeho pacienti namaľovali sériu okrúhlych obrazov – mandál, tak sa im zlepšil zdravotný stav, pretože v týchto tajomných obrazoch nevedomky vyjadrili to, čo ich trápi.

Mandala ako terapia

Svoju duševnú bolesť si tak mohli cez svoje vlastné namaľované obrazy lepšie uvedomiť a tým sa dokázali aj uzdraviť. Carl Gustav Jung objavil liečivú schopnosť okrúhlych obrazov a stal sa prvým propagátorom slova MANDALA v Európe.

Čo je mandala 2021? – INDICKÉ MANDALY

Indická kultúra je prastará. Rovnako aj mandaly, ktoré prirodzene patria k náboženskému životu hinduistov. Indická mandala má špeciálne pomenovanie – Jantra. Zo všetkých sa považuje za najsilnejšiu Šrí jantra. Tieto posvätné obrazy slúžia na uctievanie rôznych božských aspektov, majú schopnosť uzdravovať, pomáhať a ochraňovať.

Indické mandaly pomáhajú hinduistom prehlbovať náboženský zážitok a skoncentrovať sa do vnútra duše. Veľmi dôležitým sprievodným prvkom jantry je mantra – slovná posvätná formulka. Obraz sa tak spája s opakovaným zvukom slova a získava na sile.

Čo je mandala 2021? – INDIÁNSKE MANDALY

Mandala je v indiánskej kultúre veľmi dôležitá. Odpradávna sa používala na zasvätenie do tajomstiev ľudskej duše a prírody. Pomocou mandaly, očistenia sa a pôstu vedeli šamani liečiť choroby, cestovať do ríše snov alebo predpovedať budúcnosť.

Mandaly tvorili väčšinou z prírodných materiálov (rastliny, semienka, kamienky, farebný piesok a pod.). Vyvinuli aj originálny mandalový talizman – lapač snov, ktorý chráni spiaceho človeka pred zlými snami a symbolicky vyjadruje celý Vesmír, v ktorom sú všetky bytosti prepojené neviditeľným putom ako pavučina.

Mandala ako kalendár

Slávny je aj Majský kalendár, ktorý má všetky črty mandaly. Tento kalendár predpovedá v roku 2012 koniec sveta. Každá mandala je vlastne kruh, ktorý nikdy nekončí, pretože tam, kde je koniec, je zároveň aj začiatok nového cyklu. Podľa tejto indiánskej predstavy teda skončí starý spôsob života ľudskej spoločnosti a začne sa nový.

Čo je mandala 2021? – KELTSKÉ MANDALY

Špirála je azda najznámejšou mandalovou formou z čias starých Keltov. Jej liečivé schopnosti sú dávno preukázané, preto sa dodnes efektívne používa. Energia je v keltských symboloch vyjadrená ako čiara, ktorá sa rada zakrúca a prepletá.

Rôzne druhy energií, ktoré nás obklopujú a prestupujú, majú svoje poslanie a presný účel, rytmicky sa striedajú a spolupracujú v súlade s vesmírnou harmóniou. Človek tieto zákonitosti vyjadril v nádherných keltských symboloch a dekoráciách.

Čo je mandala 2021? – ALCHYMISTICKÉ MANDALY

Stredovek má aj svoju tajnú históriu, ktorá je plná skúmania života a hľadania pravdy. Alchymisti boli stredovekí vedci, ktorí sa snažili pochopiť, ako vznikol svet. Robili pokusy s drahými kovmi a bylinkami, pozorovali pohyb planét, robili prvé pytvy ľudského tela, hľadali dušu človeka… Snažili sa prísť na to, čo je podstatou života.

Mandaly ako talizmany

Svoje objavy museli utajovať, lebo moc kresťanskej cirkvi bola taká veľká, že „neposlušných“ vedcov niekedy odsúdili aj na smrť. Medzi známych alchymistov patril napríklad lekár Paracelzus, ktorý pre svojich pacientov vyrábal špeciálne talizmany. Na kovových pečatiach boli vyryté znaky planét a symboly živlov (zem, oheň, voda, vzduch).

Keď sa taký talizman vyrobil v správnom čase (keď sa napríklad spojila sila viacerých planét), získal silu a bol schopný svojho majiteľa vyliečiť. K tomu sa, samozrejme, použili aj správne bylinky a lieky. Sériu stredovekých pečatí môžeme nazvať Alchymistické mandaly, pretože väčšina z nich sa vždy zakresľovala do kruhu.

Čo je mandala 2021? – KRESŤANSKÉ MANDALY

Od začiatku kresťanstva sa veriaci radi vyjadrovali v kruhových formách. Asi najviac je to zrejmé v zobrazovaní svätožiary okolo hlavy svätých, Anjelov alebo Krista. Táto svätožiara bola často krát vyzdobená kvetmi, ornamentmi alebo krížovými formami.

Okrem kresťanskej svätožiary možno za kresťanskú mandalovú formu považovať aj gotické rozetové okná – vitráže kruhového tvaru, ktoré zdobia katedrály po celej Európe, najmä vo Francúzsku a Nemecku. Farebné sklíčka v týchto okrúhlych oknách prepúšťajú do vnútra chrámov očarujúce slnečné svetlo, v ktorom sa veriaci cítia povznesene.

Mandaly ako rozetové farebné okná

Ak sa zadívame do tých najslávnejších gotických rozetových okien, objavíme pohnuté biblické scény a príbehy viery. Kresťanské mandaly sú plné symbolov a skrytých náboženských odkazov. Dajú sa študovať celý život. Hostia – oplátka, ktorú veriaci prijímajú pri rímsko-katolíckom obrade ako najsvätejšie Božie telo, má takisto tvar kruhu, teda mandaly… V centre kresťanskej viery vo Vatikáne sú pod nádhernou kupolou od Michelangela, pod majestátnym bronzovým baldachýnom a oltárom umiestnené pozostatky svätého Petra.

Všetko projektované do kruhovej kompozície, takže veriaci môžu na vlastnej koži zažiť funkčnú priestorovú mandalu, v ktorej sa už dlhé stáročia konajú posvätné kresťanské rituály.

Čo je mandala 2021? – VEDECKÉ MANDALY

Jeden z prvých vedcov – všestranný umelec, architekt, vynálezca, bohém svojej doby – LEONARDO DA VINCI sa o mandalové formy zaujímal celý život. Pomocou kruhového pohybu skonštruoval komplikované mechanické stroje, v architektúre ho fascinovali stavby s kruhovým pôdorysom – rozmýšľal o tzv. ideálnom dome.

Najznámejšia Leonardova mandala je asi kresba Vitruviov muž, kde ukázal, že ľudské telo má harmonické proporcie a vpísané do kruhu vytvára jeden z najsilnejších liečivých symbolov.

ČO je mandala 2021? – Súčasná veda

Jeden z nedávnych objavov potvrdil starú múdrosť, že v Tibetských mandalách je vyjadrená podstata stvorenia vesmíru. Stredoveká náboženská predstava a novodobé vedecké fakty sa harmonicky zjednotili.

Nemecký fyzik Helmut Hansen dokazuje vo svojej štúdii, že mandala má mnoho spoločného s Einsteinovou teóriou relativity, že sa v nej dá vidieť hranica prejaveného hmotného sveta a rýchlosti svetla, dokonca, že mandala predpovedá objavenie vyšších rýchlostí, ako je dnes uznávaná rýchlosť svetla. A cestovanie v čase? Pre teoretický koncept vedeckej mandaly to, samozrejme, nie je žiadny problém.

Čo je mandala 2021? – Mandalové formy pod mikroskopom

Izraelský vedec Dan Shechtman získal Nobelovu cenu za chémiu 2011. Objavil tzv. kvázikryštálické formy pomocou elektrónového mikroskopu. Donútil tak vedcov prehodnotiť doterajšie názory na hmotu. Zistil, že existujú také formy kryštálov na subatomárnej úrovni, ktoré sa zdanlivo opakujú, ale pritom sa ich štrukúra nepravidelne obmieňa.

Doteraz boli takéto formy známe iba v arabskom ornamentálnom umení alebo v mandalovej tvorbe. O tom, že sa takéto nezvyčajné opakujúce sa, a predsa neopakovateľné tvary vyskytujú aj v prírode, sa nevedlo.

Kvázikryštalické mandalové formy

Objav týchto kvázikryštalických foriem pomôže ľuďom vytvoriť nové formy hmoty použiteľné všade tam, kde je potrebná nízka vodivosť tepla a elektrického prúdu.

Tento objav je však zaujímavý aj z umeleckého pohľadu, pretože nám otvára svet plný očarujúcich kruhových foriem, ktoré sa zdanlivo opakujú a predsa sú neopakovateľné. Zároveň potvrdzuje, že takéto obrazové formy nie sú len fantáziou autorov, ale že tieto formy sú na subatomárnej úrovni všadeprítomné.

 

Čo je mandala 2021? – PRÍRODNÉ MANDALY

Kvetinové formy, kaktusy, slimáčie ulity, klobúky húb, bunka, oko a nekonečná prírodná inšpirácia v kruhových, teda mandalových formách v makro i mikro svete. Či sa budeme pozerať cez ďalekohľad na planéty a ich kruhové dráhy alebo sa pozrieme pod mikroskop. Čo je mandala? Takmer všetko. Prvý, kto o takomto videní sveta podal svedectvo vo svojich knihách o mandalách, bol Rudiger Dahlke.

Čo je mandala 2021? – PRIESTOROVÉ MANDALY

Kruh má schopnosť koncentrovať energiu a ak je rozvinutý do priestoru, dokáže harmonizovať široké okolie. Všetky kruhové stavby a objekty tak môžeme označiť za mandaly 3D. Tie najkrajšie sa väčšinou vždy nachádzajú v srdci hlavných miest celého sveta alebo na posvätných miestach. Zo staroveku môžeme spomenúť Koloseum, Parthenon, amfiteátre alebo veštiarne.

V stredoveku išlo väčšinou o chrámy, záhradné kruhové kompozície okolo palácov a kaštieľov, nádvoria významných inštitúcií a pod. V súčasnosti využívajú architekti mandalové princípy rovnako odvážne, stačí nastúpiť do kabínky obrovskej točiacej sa mandaly London Eyes alebo navštíviť nové centrum spoločnosti Aple.

Čo je mandala 2021? – kolotoč London Eye

 

Ďalšie informácie o mandalách – Čo je mandala 2021?

Ľubo Slejzák sa porozprával O mandalách so známou moderátorkou Petrou Bernasovskou na RTVS v relácii Nočná pyramída:

Čo je mandala 2021? – rýchlo sa vyvíjame a aj naše poznatky sa z roka na rok menia, preto názov tohto blogu reflektuje súčasné poznanie o mandalách v roku 2021.

Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.