Co je mandala?

“Co je mandala?” je nejčastější otázka, kterou dostávám od lidí na výstavách a festivalech. Nejjednodušší odpověď zní, že mandala je obraz, který tvoříme do kruhu. Každý kruh obsahuje principy mandaly, které nějak fungují a něco způsobují. Mají prokazatelný vliv na psychiku člověka i prostředí. Momentálně jsou mandalové principy velmi zajímavé pro vědecký výzkum, moderní architekturu a design ve všech oblastech. Definice, kterou si člověk přečte ve Wikipedii nebo kterékoliv knize, zdaleka není dostatečná a nevysvětluje, proč se v posledním desetiletí mnozí amatérští umělci na všech kontinentech s takovou velikou radostí pustily do tvoření mandal.

V SOUČASNOSTI SE SLOVO MANDALA POUŽÍVÁ VE DVOU VÝZNAMECH:

Jeden význam se týká označení všech uměleckých forem, které mají tvar kruhu. Takových forem je na celém světě velmi mnoho a mnohé byly vytvořeny už v dávných dobách. Dá se říci, že každá kultura měla své mandalový formy. Známe indiánské mandaly, křesťanské mandaly, budhistické mandaly, egyptské a řecké mandaly, slovanské mandaly nebo starověké kamenné kruhové stavby, které také můžeme považovat za mandalové formy.

Druhý význam slova MANDALA se váže na označení tibetských budhistických obrazů, které jsou sypané z barevných písků. Budhističtí mniši je tvoří v rámci svého náboženského rituálu. Uprostřed takové pískové mandaly bývá obvykle zobrazené nějaké božstvo. Pískový obraz tvoří mniši společně i několik dní. Na závěr se mandala z písku smete ze stolu a vysype do řeky. Zničení krásné mandaly má člověka přivést k poznání, že všechno je pomíjivé.

Princip mandaly, resp. kruhu využívali lidé od nejstarších dob. V následujícím textu uvádíme stručný přehled některých známějších mandalových forem:

BUDHISTICKÉ MANDALY

Budhistické mandaly vytvářejí po celém světě budhisté. Jsou známí tím, že své mandaly vytvářejí z barevných písků. Tento materiál má díky krystalkům křemíku zvláštní schopnost odrážet světlo, proto jsou pískové mandaly zázračně zářivé a přitahují velkou pozornost. Mniši, kteří vytvářejí mandaly pomocí tenkých kovových trubiček, se o jedné mandale učí v klášteře i několik let. Učí se ji správně zkonstruovat a vybarvit. Zároveň při tom odříkávají mantry – budhistické modlitby. Takto si vlastně pěstují trpělivost. Jednu mandalu tvoří z písku někdy i tři dny. Když je pestrobarevná mandala hotová, smete se do nádoby, čímž vznikne obyčejná hromádka písku, která se vysype do řeky. Tento zvláštní akt, kdy se zničí překrásné umělecké dílo, nám má připomenout, že všechno je pomíjivé. Budhistická mandala je speciální prostředek, který patří k náboženskému obřadu. Budhističtí mniši vytvářejí pískové mandaly na různých místech, kde se schází mnoho lidí, aby se na to mohla veřejnost podívat. Nenásilným způsobem tak šíří myšlenky budhismu po celém světě a ve svých modlitbách přejí dobro všem bytostem.

mandala

TIBETSKÉ MANDALY

Slovo mandala se zrodilo v Himalájích mezi Čínou a Indií. Kdysi dávno ve středověku zde existovala velká říše, která se jmenovala Tibet. V tomto prosperujícím období zde vzniklo mnoho budhistických klášterů, ve kterých se mohli lidé svobodně věnovat duchovnímu životu. Odtud pocházejí i středověké rituální mandaly malované na kůži. Budhismus učil Tibeťany o tom, že když člověk zemře, znovu se narodí. V takovém koloběhu života, smrti a znovuzrození může přežít mnoho životů, dokud nedosáhne stav osvícení, kdy se jeho tělo promění na světlo, takže už víc nemusí umírat, a žije věčně. Tento stav osvícení umožňuje člověku pochopit všechnu moudrost a milovat všechny bytosti i celý svět čistou Láskou. Osvícený člověk tak přestává být člověkem a stává se světelnou bytostí, která pomáhá v duchovním vývoji ostatním bytostem.

co-je-mandala

Tibetská mandala

PSYCHOLOGICKÉ MANDALY

V první polovině 20. století se slavný švýcarský lékař a vědec Carl Gustav Jung (1875 – 1961) věnoval duševně nemocným pacientům. Studoval mnohé náboženství a kultury, protože ho zajímala lidská duše. Snažil se přijít na to, co mají všichni lidé společné a proč trpí duševními chorobami. Během výzkumu se seznámil s náboženskými obrazy z Tibetu, které se nazývají mandaly. Objevil v nich spoustu zajímavých symbolů, o kterých se zdálo i jeho pacientům, tak začal tyto zvláštní obrazy blíže zkoumat. Zjistil, že když jeho pacienti namalovali sérii kulatých obrazů – mandal, tak se jim zlepšil zdravotní stav, protože v těchto tajemných obrazech nevědomky vyjádřili to, co je trápí. Svou duševní bolest si tak mohli přes své vlastní namalované obrazy lépe uvědomit a tím se dokázali i uzdravit. Carl Gustav Jung objevil léčivou schopnost kulatých obrazů a stal se prvním propagátorem slova “mandala” v Evropě.

co-je-mandala

Carl Gustav Jung

INDICKÉ MANDALY

Indická kultura je prastará. Stejně i mandaly, které přirozeně patří k náboženskému životu hinduistů. Indická mandala má speciální pojmenování – Jantra. Ze všech se považuje za nejsilnější Šrí Jantra. Tyto posvátné obrazy slouží k uctívání různých božských aspektů, mají schopnost uzdravovat, pomáhat a ochraňovat. Indické mandaly pomáhají hinduistům prohlubovat náboženský zážitek a zkoncentrovat se do nitra duše. Velmi důležitým průvodním prvkem Jantry je mantra – slovní posvátná formulka. Obraz se tak spojuje s opakovaným zvukem slova a získává na síle.

co-je-mandala

Indická Šrí jantra

INDIÁNSKE MANDALY

Mandala je v indiánské kultuře velmi důležitá. Odpradávna se používala na zasvěcení do tajemství lidské duše a přírody. Pomocí mandaly, očišty a půstu uměli šamani léčit nemoci, cestovat do říše snů nebo předpovídat budoucnost. Mandaly tvořily většinou z přírodních materiálů (rostliny, semínka, kamínky, barevný písek apod.). Vyvinuli i originální mandalový talisman – lapač snů, který chrání spícího člověka před zlými sny a symbolicky vyjadřuje celý Vesmír, ve kterém jsou všechny bytosti propojeny neviditelným poutem jako pavučina. Slavný je také majský kalendář, který má všechny rysy mandaly. Tento kalendář předpovídal v roce 2012 konec světa. Každá mandala je vlastně kruh, který nikdy nekončí, protože tam, kde je konec, je zároveň i začátek nového cyklu. Podle této indiánské představy tedy skončí starý způsob života lidské společnosti a začne se nový.

KELTSKÉ MANDALY

Spirála je snad nejznámější mandalový formou z dob starých Keltů. Její léčivé schopnosti jsou dávno prokázány, proto se dodnes efektivně používá. Energie je v keltských symbolech vyjádřená jako čára, která se ráda zatáčí a proplétá. Různé druhy energií, které nás obklopují a prostupují, mají své poslání a přesný účel, rytmicky se střídají a spolupracují v souladu s kosmickou harmonií. Člověk tyto zákonitosti vyjádřil v nádherných keltských symbolech a dekoracích.

ALCHYMISTICKÉ MANDALY

Středověk má i svou tajnou historii, která je plná zkoumání života a hledání pravdy. Alchymisté byli středověcí vědci, kteří se snažili pochopit, jak vznikl svět. Dělali pokusy s drahými kovy a bylinkami, pozorovali pohyb planet, dělali první pitvy lidského těla, hledali duši člověka… Snažili se přijít na to, co je podstatou života. Své objevy museli utajovat, neboť moc křesťanské církve byla tak velká, že „neposlušné“ vědce někdy odsoudili i na smrt. Mezi známé alchymisty patřil například lékař Paracelsus, který pro své pacienty vyráběl speciální talismany. Na kovových pečetích byly vyryty znaky planet a symboly živlů (zem, oheň, voda, vzduch). Když se takový talisman vyrobil ve správném čase (když se například spojila síla více planet), získal sílu a byl schopen svého majitele vyléčit. K tomu se samozřejmě použili i správné bylinky a léky. Sérii středověkých pečetí můžeme nazvat Alchymistické mandaly, protože většina z nich se kreslila do kruhu.

KŘESŤANSKÉ MANDALY

Od počátku křesťanství se věřící rádi vyjadřovali v kruhových formách. Asi nejvíce je to patrné v zobrazování svatozáře kolem hlavy svatých, Andělů nebo Krista. Tato svatozář byla častokrát vyzdobena květinami, ornamenty nebo křížovými formami. Kromě křesťanské svatozáře lze za křesťanskou mandalovou formu považovat i gotické rozetové okna – vitráže kruhového tvaru, které zdobí katedrály po celé Evropě, zejména ve Francii a Německu. Barevné sklíčka v těchto kulatých oknech propouštějí dovnitř chrámů okouzlující sluneční světlo, ve kterém se věřící cítí povzneseně. Pokud se zadíváme do těch nejslavnějších gotických rozetových oken, objevíme pohnuté biblické scény a příběhy víry. Křesťanské mandaly jsou plné symbolů a skrytých náboženských odkazů. Dají se studovat celý život. Hostie – oplatka, kterou věřící přijímají při římsko-katolickém obřadu jako nejsvětější Boží tělo, má rovněž tvar kruhu, tedy mandaly. V centru křesťanské víry ve Vatikánu jsou pod nádhernou kopulí od Michelangela, pod majestátním bronzovým baldachýnem a oltářem umístěny ostatky svatého Petra. Vše projektované do kruhové kompozice, takže věřící mohou na vlastní kůži zažít funkční prostorovou mandalu, v níž se již dlouhá staletí konají posvátné křesťanské rituály.

VEDECKÉ MANDALY

Jeden z prvních vědců – všestranný umělec, architekt, vynálezce, bohém své doby – LEONARDO DA VINCI se o mandalové formy zajímal celý život. Pomocí kruhového pohybu zkonstruoval komplikované mechanické stroje, v architektuře ho fascinovaly stavby s kruhovým půdorysem – přemýšlel o tzv. ideálním domě. Nejznámější Leonardova mandala je asi kresba Vitruviova figura kde ukázal, že lidské tělo má harmonické proporce a vepsané do kruhu vytváří jeden z nejsilnějších léčivých symbolů.

Současní vědci se mandalami také intenzivně zabývají

Jeden z nedávných objevů potvrdil starou moudrost, že v Tibetských mandalách je vyjádřena podstata stvoření vesmíru. Středověká náboženská představa a novodobá vědecká fakta se harmonicky sjednotily. Německý fyzik Helmut Hansen dokazuje ve své studii, že mandala má mnoho společného s Einsteinovou teorií relativity, že se v ní dá vidět hranice projeveného hmotného světa a rychlosti světla, dokonce, že mandala předpovídá objevení vyšších rychlostí, než je dnes uznávaná rychlost světla. A cestování v čase? Pro teoretický koncept vědecké mandaly to samozřejmě není žádný problém.

Mandalové formy pod mikroskopem

Izraelský vědec Dan Shechtman získal Nobelovu cenu za chemii 2011. Objevil tzv. kvazikrystalické formy pomocí elektronového mikroskopu. Donutil tak vědce přehodnotit dosavadní názory na hmotu. Zjistil, že existují takové formy krystalů na subatomární úrovni, které se zdánlivě opakují, ale přitom se jejich strukura nepravidelně obměňuje. Doposud byly takové formy známé pouze v arabském ornamentálním umění nebo v mandalové tvorbě. O tom, že se takové neobvyklé opakující se a přece neopakovatelné tvary vyskytují také v přírodě, se nevědělo. Objev těchto kvazikrystalických forem pomůže lidem vytvořit nové formy hmoty použitelné všude tam, kde je potřebná nízká vodivost tepla a elektrického proudu. Tento objev je však zajímavý také z uměleckého pohledu, protože nám otevírá svět plný okouzlujících kruhových forem, které se zdánlivě opakují a přece jsou neopakovatelné. Zároveň potvrzuje, že takové obrazové formy nejsou jen fantazií autorů, ale že tyto formy jsou na subatomární úrovni všudypřítomné.

        

PROSTOROVÉ MANDALY

Kruh má schopnost koncentrovat energii a pokud je rozvinutý do prostoru, dokáže harmonizovat široké okolí. Všechny kruhové stavby a objekty tak můžeme označit za mandaly 3D. Ty nejkrásnější se většinou nacházejí v srdci hlavních měst celého světa nebo na posvátných místech. Ze starověku můžeme zmínit Koloseum, Parthenon, amfiteátry nebo věštírny. Ve středověku šlo většinou o chrámy, zahradní kruhové kompozice okolo paláců a zámků, nádvoří významných institucí a pod. V současnosti využívají architekti mandalové principy stejně odvážné, stačí nastoupit do kabinky obrovské otáčivé mandaly Londýnské oko nebo navštívit nové centrum společnosti Aple.

co-je-mandala

Chrám Nebes – Peking

 

co-je-mandala

Prostorová mandala – London Eye

co-je-mandala

Nové Apple centrum

Categories: Hezké čtení

Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá soubory cookie. Při prohlížení webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. více informací

Soubory cookie S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Co jsou soubory cookie? Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Jak používáme soubory cookie? Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Jak kontrolovat soubory cookie Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Zavřít