Diagnostika podľa 5 elementov

Radi pre vás pripravíme OSOBNÚ, PARTNERSKÚ alebo RODINNÚ DIAGNOSTIKU podľa 5 ELEMENTOV, vďaka ktorej môžete zistiť v akých energiách celý život fungujete. Ide o rozšírenú verziu sprievodného listu,  ktorý pridávame ku každej mandale vytvorenej podľa dátumu narodenia. Z diagnostiky sa dozviete, s akým elementom sa vám bude lepšie dariť a rozvíjať svoje talenty, ako môžete zharmonizovať svoj vzťah alebo podporiť svoju rodinu. Ak si u nás dáte vytvoriť diagnostiku podľa 5 elementov a neskôr sa rozhodnete aj pre mandalu, tak vám cenu diagnostiky, samozrejme, odrátame z ceny objednanej mandaly.

5 elementov
diagnostika 5 elementov promo

Čo sa dozviete v diagnostike podľa 5 elementov?

Osobná diagnostika 5 elementov

Osobná diagnostika

Osobná diagnostika 5 elementov je unikátny pohľad do vnútra vlastnej osobnosti. Odhalí váš skrytý potenciál a možnosti ďalšieho rozvoja. Ak by ste sa neskôr rozhodli pre osobnú mandalu, túto diagnostiku vám odrátame z ceny mandaly.
Čo sa ešte z diagnostiky dozviete?

 • aké elementy máte vo svojom živote od narodenia k dispozícii
 • ktorý element vám môže pomôcť prekonať vnútorné bloky
 • aké aktivity si môžete zaviesť do života, aby sa vám otvorili nové príležitosti
 • na čo máte prirodzený talent a ktoré povolania vás môžu urobiť šťastnými
 • akú farebnosť by mohla mať vaša osobná mandala, aby mala pre vás podporný účinok

Partnerská diagnostika 5 elementov

Partnerská diagnostika

Partnerská diagnostika je unikátny pohľad do vnútorných energetických vzťahov medzi partnermi. Dozviete sa, ako môžete svoj vzťah zlepšiť. Ak by ste sa neskôr rozhodli pre partnerskú mandalu, túto diagnostiku vám odrátame z ceny mandaly. Čo sa ešte z diagnostiky dozviete?

 • aké majú partneri elementy a ako to medzi nimi z hľadiska elementov funguje
 • kde môžu vznikať konflikty a ako ich prekonať
 • aké spoločné aktivity je vhodné zaviesť do partnerského života, aby sa vzťah oživil a zharmonizoval
 • ako môžete dizajnovať a farebne upraviť svoje bývanie, aby ste podporili obidvoch partnerov
 • akú farebnosť podľa 5 elementov by mohla mať vaša partnerská mandala

Rodinná diagnostika 5 elementov

Rodinná diagnostika

Rodinná diagnostika je unikátny pohľad do vnútorných energetických vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny. Dozviete sa, ako môžete svoje rodinné vzťahy zharmonizovať. Ak by ste sa neskôr rozhodli pre rodinnú mandalu, túto diagnostiku vám odrátame z ceny mandaly. Čo sa ešte z diagnostiky dozviete?

 • aké majú jednotliví členovia rodiny elementy
 • kto má s kým aký vzťah (dobrý / zlý)
 • kde môžu vznikať elementové konflikty a ako ich prekonať
 • aké spoločné aktivity je vhodné zaviesť do rodinného života, aby to zharmonizovalo rodinu
 • akú farebnosť podľa 5 elementov by mohla mať vaša rodinná mandala