Mandala event VIP

Mandala event VIP

Mandala event VIP je vhodný na individuálne stretnutie s riadiacim pracovníkom, ktorý sa chce pozrieť na riadenie firmy a svoju pozíciu z novej prekvapujúcej perspektívy. Stretnutie trvá 3-4 hodiny.

1. Čo sa vo mne skrýva?

V úvode sa formou krátkej prezentácie zoznámime s psychologickými vlastnosťami mandaly, vysvetlíme si účinky a možnosti jej použitia v dnešnom modernom svete. Priblížime si vedecky overené fakty, ktoré svojím výskumom dokázal známy švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung a ukážeme si, ako sa v súčasnosti pracuje s mandalovými princípmi vo vede a architektúre. Potom sa pustíme do tvorenia prvej spontánnej osobnej mandaly podľa presne stanoveného postupu.Objavíme, čo sa skrýva v osobnom kruhu mandalového tvorcu. Po nakreslení mandaly urobíme analýzu farieb a tvarov a zistíme, aké posolstvo mandala zviditeľňuje podľa princípu 5 elementov. To bude základná úvodná informácia, ktorá nám ukáže, kde sa skrýva zablokovaný potenciál riadiaceho pracovníka a ako sa dá uvoľniť.

2. Čo už nepotrebujem?

Druhá mandala dokáže vyplaviť z hlbších vrstiev nevedomia zaťažujúce vzorce správania (zdedené z detstva alebo z prežitých krízových momentov života) a naštartovať očistný proces, vďaka ktorému dochádza k uvedomeniu si svojich starých emocionálnych vzorcov správania, ktoré podvedome nepriaznivo ovplyvňujú naše konanie. Vďaka vedomému spracovaniu aktuálne zviditeľnenej životnej témy sa zvykne prebudiť intenzívna vnútorná sila, ktorú mandalový tvorca zažíva ako uvoľnenie vnútorného napätia a nárast osobnostného rozvojového potenciálu. Symbolicky to vyjadruje vták Fénix, ktorý sa znovu zrodí z vlastného popola.

3. Aké energie vyžarujem? Aké mám dary?

Tvorenie osobnej mandaly podľa dátumu narodenia podľa 5 elementov otvára nové možnosti sebarozvoja a odhaľuje doteraz nepoznané kvality osobnosti, ktoré je možné využiť v riadiacich a rozhodovacích procesoch, ale aj v súkromnom živote. Z analýzy osobnej charakteristiky odvodenej z dátumu narodenia, sa klient dozvie, ako fungujú jeho energie podľa 5 elementov na úrovni myslenia a charakteru osobnosti, v duševnej emocionálnej oblasti a v telesnom každodennom rozmere. Ak sa tam vyskytne energetický blok, povieme si, ako ho odstrániť a ktoré energie – elementy – je vhodné vedome doplniť do svojho životného štýlu a spôsobu práce, aby celkové vyžarovanie človeka vysielalo do okolia harmonický impulz.

Osobná mandala má aj významnú motivačnú funkciu.Jednoduchým spôsobom sa do nej dajú vložiť energoinformačné odtlačky pozitívneho nastavenia mysle a vízie, ktoré by sa mohli v budúcnosti zrealizovať v kariérnom alebo osobnom živote. Mandala s ukotveným osobným energoinformačným programom bude potom nenásilným spôsobopm na podvedomej úrovni podporovať napĺňanie klientom stanovených kariérnych alebo životných cieľov.

Mandala event VIP je možné absolvovať aj online.

V cene je zahrnuté lektorné, výtvarný materiál, osobná diagnostika, osobná mandala podľa klientovho dátumu narodenia od Ľubomíra Slejzáka + cestovné náklady lektora v rámci Slovenskej republiky. Cenovú ponuku vám pošleme na vyžiadanie.

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913