• Mandala Zem a ľudia
  • Mandala Zem a ľudia
  • Mandala Zem a ľudia
  • Mandala Zem a ľudia
  • Mandala Zem a ľudia

Mandala Zem a ľudia

69 x 69 cm

Mandala  Slnečná vytvára spojenie so životodárnou silou Slnka, ktoré nás prepája s našou materskou galaxiou a svieti do nekonečných hlbín božského Univerza. Ďakujem Ti, milované Slnko, za každý deň môjho úžasného života!

Popis

Mandala Zem a ľudia

Mandala Zem a ľudia ukazuje neoddeliteľné prepojenie človeka so Zemou, ktorá je živou bytosťou. Jej srdce pulzuje a vysiela do celého vesmíru svoj jedinečný kód.

So Zemou sa dá nadviazať spojenie, pokiaľ sa človek otvorí jej krásnemu pôsobeniu a pokiaľ ju o to s úctou poprosí. Je na nás, či sme ochotní prekonvertovať svoj krátky život z princípu brať na princíp daru. So Zemou sa dá toto vnútorné prepólovanie zvládnuť ľahšie.

Nejde tu o prepólovanie Zeme, ako sa o tom môžeme často dočítať v ezoterickej literatúre. Ide o prepólovanie nášho individuálneho Života. Zem nám poskytuje priestor, vodu, vzduch na to, aby sme sa mohli slobodne duchovne rozvíjať. Zem teda už dávno funguje v princípe Daru. Môžeme sa to od nej naučiť.

Zem a ľudia tvoria jednu úžasnú živú mandalu.

Mandala v noci svieti.

Veľkosť: 63x63cm

PREDANÉ