• Mandala Slnečná

Mandala Sluneční

69 x 69 cm

Mandala  Sluneční vytváří spojení se životodárnou silou Slunce, které nás propojuje s naší mateřskou galaxií a svítí do nekonečných hlubin božského Univerza. Děkuji Ti, milované Slunce, za každý den mého úžasného života!

Popis

Mandala  Sluneční

Mandala Sluneční je pocta Slunci, které od nepaměti inspiruje umělců. Tato sluneční mandala vyjadřuje spojení naší nejbližší hvězdy s energií naší rodné galaxie – Mléčné dráhy. Zlaté sluneční paprsky po okraji pletence věrně napodobují reálné sluneční výboje pozorovány výkonnými dalekohledy ze Země. Zachycují sluneční hmotu, která je vymrštěna do vesmíru a často krát zasáhne naši planetu jako Sluneční vítr, který pak nad severním pólem vytvoří úžasný efekt noční polární záře. Tento proces je v mandale umělecky ztvárněný jako fosforeskující spirála, kterou je možné vidět, když se při obraze zhasne světlo.

Tajemství Slunce

Částečně ho poodhalil na svých sezeních i známý slovenský duchovní učitel žijící v České republice Marcel Vaněk. Tvrdil, že ho osvícení přátelé, se kterými dokáže komunikovat, vzali na návštěvu přímo do Slunce. Když se tam ocitl, zjistil, že uprostřed Slunce je nekonečný prostor Absolutní. To, co pozorujeme my jako pozemšťané – hmotný vesmír, je jen maličkou částečkou nekonečného Absolutní. Bytosti se samostatným nadvědomím – lidé, se prý po ukončení svého lidského vývoje na planetě Zemi, které končí osvícením, vyberou právě do Slunce. Tam pokračují na svém dalším zdokonalování jako osvícené sluneční duchovní bytosti, pracují s energiemi pro blaho a duchovní rozvoj celého Vesmíru. Starají se například o to, abychom my lidé měli pro svůj život a duchovní rozvoj na Zemi vhodné podmínky. Přímo ze Slunce pro nás naši osvícení přátelé vytvářejí Čas a Prostor.

Při východu Slunce je vzácná chvíle, kdy se můžeme poděkovat za svůj Život, za to, že nám díky němu bije v hrudi srdce, které je řízeno slunečními silami. Přesně v poledne, když bijí zvony, se naši křesťanští předkové vždy pomodlili. Z úcty k Sluneční bytosti – Kristu – vznikla modlitba Anděl Páně. Ale i jiné civilizace před námi uctívali Slunce. Například Sluneční rondel s egyptským obeliskem před chrámem sv. Petra ve Vatikánu je připomínkou toho, že ve starověkém Egyptě uctívali lidé Kristu velmi podobnou bytost jménem Ra. O mnohých egyptských slunečních tajemstvích zajímavě píše Miloš Matula – Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce.

Mandala  Sluneční obsahuje 24 karátové zlato a 3D strukturu, v noci svítí.

Velikost: 69x69cm

Cena: 888 eur

Mandalu můžete vidět v D1 Expo – Business centre v Senci.

Při objednání této exkluzivní mandaly kontaktujte prosím osobně autora.

Mobil: 00421 905 897 913, slejzy@mandala.as

Další informace

velikost

"69 x 69 cm"