Zľava!

Mandala prosperita

501,00

75 x 75 cm

Mandala prosperita vyjadruje hojnosť a bohatstvo, po ktorom túžia mnohí ľudia. Mať prosperitu znamená byť v prúde hojnosti a byť živou vodou pre všetkých.

Popis

Mandala prosperita vyjadruje slobodné tvorenie svojej vlastnej reality v súlade so všetkými bytosťami. Prosperita je neustále prúdenie energie. Ako rieka poskytuje život rastlinám, zvieratám i človeku, tak prosperita symbolizuje dávanie a zdieľanie, aby energia pokračovala skrze nás k ďalším bytostiam a celému svetu.

Mandala prosperita obsahuje v jadre známy Kvet života, ktorý dokáže priestor harmonicky povzbudiť a naštartovať v ňom pozitívne zmeny. Napomáha aj k úspešným novým začiatkom a hľadaniu vyššieho zmyslu života, aby sme to, čo robíme, robili s vedomím vyššieho zámeru. Ak bude naše poslanie naplnené radosťou a láskou, dostaví sa na pomoc aj vyššia moc, ktorá naše zámery posvätí.

Prosperita dáva ľuďom nádej, ľahkosť a radosť zo života. Prosperita prináša ľuďom pocit šťastia a naplnenia, cez ktoré môžeme obohatiť tento svet a vyžarovať do svojho okolia svetlo, lásku. Slnečný princíp a čisté úmysly vyjadruje v mandale polodrahokam jantár. Obsidián sa zasa viaže k noci a vodnému elementu, ktorý symbolizuje neustále plynúci tok peňazí.

Mandala prosperita obsahuje rýdze zlato a drahé kamene (jantár, obsidián).

Rozmer mandaly: 75 x 75 cm

Cena: 690,- eur /zvýhodnená predvianočná cena 501,- €/