Andělská mandala

172624573

Andělské mandaly tvoříme podle středověké alchymistické tradice. Andělská mandala vyjadřuje přání člověka otevřít se působení z říše Andělů a dalších nápomocných nebeských bytostí, které pomáhají člověku vyvíjet se směrem k všeobjímající Lásce.

Zrušit výběr

Popis

Andělská mandala – vytvořená podle staré alchymické tradice

Při tvoření této posvátné mandaly dodržujeme správné načasování. Andělská mandala je tvořena ve společnosti konkrétních andělských bytostí.

Podle staré alchymické tradice ke každému dni v týdnu přísluší jeden ze sedmi archandělů, kteří se podle své přirozenosti podílejí na tvoření projeveného světa. Každá z těchto bytostí má své specifické vlastnosti, kterými ovlivňuje život člověka nebo přírodní procesy. Alchymisté se snažili o vědomou spolupráci s těmito vzácnými bytostmi.

Světoznámý alchymista Paracelsus (1493 – 1541), který se během svého života nakrátko vyskytl i v Bratislavě, spolupracoval s anděly tak, že je vzýval ve správném čase. Důležité bylo vybrat si konkrétní den a hodinu. Během modlitby k Bohu a ke všem pozvaným andělským bytostem tvořil své léčivé talismany. Andělskou energii zhmotňoval za pomoci konkrétní vůně, specifického kovu, květů či jiných přírodních materiálů. Například energie Archanděla Michaela, který reprezentuje působení slunečních sil na Zemi, by se dala vyjádřit pomocí zlata, kadidla, rubínu či slunečnice a celý alchymický léčivý proces by se odehrával v neděli přesně v poledne. Talisman vytvořený pod vlivem Archanděla Michaela by měl příznivé účinky na srdce člověka.

Podle potřeby objednatele oslovíme konkrétní andělskou bytost a pozveme ji ke tvůrčímu procesu.

Andělská mandala je vhodná pro kteroukoli oblast života, ve které si přejete podporu. Váš požadavek je nutné jasně vyjádřit při zadání objednávky. Např. přeji si, aby mi andělé pomohli uzdravit se, najít si novou práci, ochránit mě při cestování a pod.

Autor Ľubomír Slejzák anděly nevidí ani neslyší. Upřímně v nich však věří, snaží se upevňovat svůj morální charakter a rozšiřovat své vědomí natolik, aby byl schopen vnímat andělské bytosti přímo z nadvědomí a uvědomovat si zároveň jejich tvůrčí dotek v realitě našeho života. V tomto směru má autor mandal velké sympatie k unikátnímu dílu Angelologie dějin od Emila Páleše, se kterým se v mnoha věcech rád ztotožňuje..

Další informace

Hmotnost -
Rozměry -
Velikost

25x25cm, 25x25cm – expres dodání, 38x38cm, 38x38cm – expres dodání, 48x48cm, 48x48cm – expres dodání, 60x60cm, 60x60cm – expres dodání, 81x81cm, 81x81cm – expres dodání, 102x102cm, 102x102cm – expres dodání