MANDALA Slovakia a.s.
sídlo: Czauczika 2, LEVOČA 054 01
poštovní kontakt: PO BOX 4, Spišský Hrhov 053 02
Subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I dne 25.04.2014
IČO: 47 673 729
DIČ: 2024085305
Číslo účtu pro platbu v eurech: / UniCredit Bank / IBAN: SK5611110000008888888888 (SK šestapadesát, čtyři jednotky, šest nul a deset osmiček)
SWIFT: UNCRSKBX

Číslo účtu pro platbu realizovanou v České republice v českých korunách CZK: / Fio banka / 2400858822/2010

Obecná ustanovení

Kupující (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
Objednáním Mandal nebo Čarokruhov dává zákazník souhlas s těmito (VOP) – všeobecné obchodní podmínky.

Objednávání zboží

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Prodávající se zavazuje dodat pouze bezchybný a kvalitní zboží splňující všechny normy a zákonné předpisy platné v ČR.
Kupující se zavazuje uvést v registraci pravdivé a přesné údaje a adresu, také správný e-mail a telefonní číslo.
Kupující se dále zavazuje objednané zboží převzít a vyplatit.
Kupující odpovídá prodávajícímu za veškeré finanční škody (tj náklady spojené s přípravou a zasláním zboží) způsobené nepřevzetím zboží případně způsobené nesprávné nebo zavádějící vyplněnými osobními údaji.
Prodávající si v případě takové škody vyhrazuje právo požadovat od kupujícího částku 15,00 €. V případě neuhrazení této částky si vyhrazuje právo
zveřejnění jména, příjmení a internetové IP adresy kupujícího na našich stránkách evropské databáze nespolehlivých internetových zákazníků.
V ceně zboží není započítáno poštovné.
Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

Dodací lhůta a cena doručení

Mandaly a Čarokruhy na objednávce kupujícího nejsou zpravidla na skladě (kromě dárkové poukázky a mandal, které jsou již zhotoveny), protože se zhotovují speciálně pro kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu zboží do 4 týdnů (čarokruhy a rozměry mandal: 25x25cm, 38x38cm, 48x48cm a 60x60cm) a do 6 týdnů (rozměry mandal 80x80cm a 102x102cm) od objednání nebo dle vzájemné dohody může být lhůta i delší.
Při koupi dárkové poukázky a mandal již zhotovených do 48 hodin od objednání (v pracovní dny).
Při zakoupení express dodání, prodávající zašle kupujícímu zboží do 14 dnů (mandaly dle data narození – velikosti 25x25cm, 38x38cm, 48x48cm a 60x60cm) a do 3 týdnů (mandaly dle data narození – velikosti 80x80cm a 102x102cm) od objednání (v pracovní dny).
Zboží je zasíláno DPD kurýrem nebo Slovenské poštou.
Na Slovensko a do České republiky je poštovné zdarma.
Pokud je zásilka viditelně poškozena, tak ji nepřebírejte a okamžitě nás kontaktujte.

Výměna zboží

Objednanou mandalu nebo čarokruh lze vyměnit. Za případnou ztrátu kurýrem nenese prodávající odpovědnost.

Reklamace a záruka

Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno u zboží jinak, je poskytována zákonem stanovená záruční doba. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil
případné výrobní vady a poškození.
Případné vady je kupující povinen ihned nahlásit prodávajícímu a má právo na speciální reklamaci, kde mu mohou být proplaceny všechny vzniklé poštovné náklady.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že bude chránit osobní údaje kupujícího, které byly nutné k vyplnění a realizaci objednávky. Osobní údaje prodávajícího nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity ve smyslu zákona č. 428/2002 ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti ochrany osobních údajů v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Zákony a předpisy: Zákon číslo 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, Zákon č.428 / 2002 CFU o ochraně osobních údajů.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.
Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě emailu, který pošle na objednavky@mandala-fengshui.eu
Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu.
Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu,
dokladu o zaplacení a pod. na adresu prodávajícího.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v původním obalu, vrátí prodávající
kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy z důvodu nedodržení lhůty dodání zboží (4 týdny nebo delší doba čekání dohodnutá oběma stranami), vrátí prodávající
kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za nedodané zboží ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem.
V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Možnosti platby

Bankovní převod – platba předem převodem na účet
PayPal

Tento web používá soubory cookie. Při prohlížení webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. více informací

Soubory cookie S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Co jsou soubory cookie? Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Jak používáme soubory cookie? Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Jak kontrolovat soubory cookie Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Zavřít