• Exkluzívne mandaly

    Mandala anjelske krídla

    116 x 116 cm

    Mandala anjelske krídla vyjadruje harmonické spojenie človeka s anjelmi na rôznych anjelských úrovniach. V mandale je vyjadrených 19 rôznych anjelských bytostí. Mandala slúži ako silný harmonizačný a meditačný prostriedok.