Firemná mandala

Firemná mandala

Firemná mandala podporuje pozitívne zmeny v biznise. Pre jej vytvorenie je potrebné poskytnúť dátum vzniku firmy (kedy bola podpísaná zakladajúca zmluva alebo dátum začatia podnikania) a bližšie špecifikovať predmet podnikania. Ak máte zaužívané logo a farby firmy, môžeme to tiež zakomponovať do firemnej mandaly.

Čo bude Vaša firemná mandala vyžarovať na informačnej úrovni? V čom konkrétne by mala podporovať firmu? K tomu je potrebná krátka osobná konzultácia s mandalovým tvorcom Ľubomírom Slejzákom.

Čo môže firemná mandala podporiť?

● zvýšenie prosperity ● harmonizácia medziľudských vzťahov na pracovisku ● očistné a ozdravné procesy vo firme ● nové smerovanie – vízia ● podpora manažmentu ● podpora riadenia ● harmonizácia vzťahov so zákazníkmi ● zvýšenie počtu spokojných zákazníkov ● harmonizácia vzťahov s obchodnými partnermi ● expanzia ● aktivácia a harmonizácia celej siete pobočiek ● šťastie na nových spoľahlivých zamestnancov ● šťastie na nových obchodných partnerov ● aktivácia nových nečakaných príležitostí a kontraktov

Použitie mandaly má široké možnosti: Firemná mandala dokáže aktivovať pozitívne prúdenie energií v konkrétnom priestore a má zároveň aj silné ochranné účinky /napr. vo vstupnom priestore/. Digitálna forma firemnej mandaly môže mať široké využitie vo firemnej kultúre, firemných listinách, v internetovom priestore, prezentačných záležitostiach, darčekových a propagačných predmetoch, firemnom oblečení a pod.

Firemná mandala pre celú sieť /pobočiek, obchodov, obchodných partnerov, mlm systém a pod./: Pre firmu s viacerými pobočkami, obchodmi, prevádzkami a pod. je možné vytvoriť jednu väčšiu centrálnu firemnú mandalu umiestnenú v sídle firmy a ďalšie menšie firemné mandaly, ktoré budú vhodne umiestnené v konkrétnych prevádzkach. Všetky mandaly spoločne tak budú aktivovať, harmonizovať a prepájať celú firmu v spoločnom zámere.

Anjelská mandala 2021

Manažérska mandala

Manažérska mandala je špeciálna osobná mandala, ktorá sa vytvára podľa dátumu narodenia konkrétnej osoby – manažéra, riadiaceho pracovníka.

Čo môže manažérska mandala podporiť?

● kreativita v riadení a manažovaní ● nové smerovanie – vízia ● koncentrácia ● odbúranie stresu ● harmonizácia pracovných vzťahov vo firme ● harmonizácia vzťahov s obchodnými partnermi ● osobný kariérny rast ● šťastie na výber nových spoľahlivých zamestnancov ● aktivácia nových nečakaných príležitostí a kontraktov ●

Dodacia doba: 6 týždňov

Cenovú ponuku vám pošleme na vyžiadanie.

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913