Podpora pracovných miest v MANDALA Slovakia a.s.
Dopytovo orientovaný projekt

10/2019 – 11/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk / www.ia.gov.sk / www.ludskezdroje.sk

www.mpsvr.sk / www.employment.gov.sk

V rámci realizácie hlavnej aktivity projektu boli vytvorené štyri nové pracovné miesta obsadené ženami z radov nezamestnaných osôb.

V mesiacoch (10/2019-11/2019) prebiehali prípravy a výber vhodných osôb v spolupráci s úradmi práce. Od 1. decembra 2019 nastúpili do spoločnosti MANDALA Slovakia a.s. štyri pracovníčky, ktoré pod vedením mentora Ľubomíra Slejzáka získali nové pracovné návyky (12/2019 – 01/2020). Od februára 2020 pracujú samostatne na pozíciách administratívny pracovník a výrobca mandál – pomocné práce.

Od marca 2020 do konca projektu v novembri 2020 sme získali z radov nezamestnaných nových profesionálnch tvorcov na pozíciách výrobca mandál a administratívny pracovník. Spoločnosť Mandala Slovakia a.s. tak dokázala aj napriek nepriaznivej spoločenskej situácii od marca do novembra 2020 udržať nové pracovné miesta a pokryť dopyt po osobných mandalách na Slovensku i vzahraničí.