Mandalový teambuilding

Mandalový teambuilding

Tímová a zároveň individuálna sebarozvojová aktivita pre skupinu max 12 ľudí. Čas trvania 3-4 hodiny.

1. Aký si element? Spoznaj sám seba!

V úvode sa formou krátkej prezentácie zoznámime s pôvodom a významom slova MANDALA a priblížime si fenomén tzv. OSOBNEJ MANDALY. Zoznámime sa s unikátnym know-how, podľa ktorého budú účastníci tvoriť mandaly. Každý jednotlivec si vytvorí svoju vlastnú osobnú mandalu podľa dátumu narodenia / plátno 30×30 cm / a dostane k nej osobný výklad /sprievodný list/ v písomnej forme. Vo voľnom asociatívnom dialógu s lektorom sa dozvie o svojich osobných kvalitách z pohľadu filozofie 5 elementov. Zároveň sa dozvie o tom, s ktorým kolegom ako môže vylepšiť svoje vzťahy a spoluprácu podľa 5 elementov a s ktorým sa to nedá. A čo s tým, keď sa to nedá? Všetci účastníci tak získajú úplne nový pohľad na to, ako funguje ich kolektív, kde má svoje limity a ako sa dá zharmonizovať. 

Každý účastník si sám namaľuje svoju osobnú mandalu – silný motivačný prostriedok, ktorý dokáže otvoriť jeho skrytý potenciál a možnosti ďalšieho sebarozvoja. Osobná mandala sa môže stať účinným vizuálnym prostriedkom, ktorý bude podporovať kreativitu, sústredenie a pozitívne mentálne nastavenie človeka. /Mandalu je možné umiestniť na pracovisku ale aj v privátnom priestore/.

Celý proces tvorenia osobnej mandaly má príjemné relaxačné účinky, dokáže odbúrať vnútorné komunikačné bloky, prebudiť tvorivosť a vypojí človeka z jeho bežných stereotypných myšlienkových pochodov. Pri tvorení osobnej mandaly sa stáva aktívnejšou pravá hemisféra mozgu, ktorá aktivuje intuitívnu a obrazovú zložku osobnosti, vďaka ktorej sa v človeku prebúdza životná radosť a príjemné pocity spolupatričnosti. V tomto uvoľnenom stave zažíva človek pocit kreatívneho FLOW, vďaka ktorému sa po nakreslení mandaly cíti človek pokojnejší, silnejší, živší, optimistickejší, schopný prežívať život v prítomnej chvíli v celej svojej plnosti.

Na záver druhého tvorivého cvičenia si urobíme spoločnú vernisáž ako naozajstní umelci.

2. Vytvorme spoločne harmonický svet!

V druhej časti teambuildingu vytvoríme všetci spoločne jednu veľkú firemnú mandalu 100x100cm, pri ktorej prebiehajú rôzne individuálne i tímové harmonizačné procesy. Účastníci sa snažia o súčinnosť, strategicky riešia komponovanie mandaly a všetci súčasne sa podieľajú na úspešnej realizácii projektu. Mandala potom môže zostať vystavená vo firemných priestoroch ako silná pripomienka vydarenej spolupráce a harmonického prepojenia všetkých zúčastnených. Z celého tvorivého procesu sa urobí videozáznam. Lektor ako koordinátor jednotlivých aktivít a profesionálny pozorovateľ celého tvorivého procesu môže po skončení mandalového projektu poskytnúť účastníkom spätnú väzbu – personálnu a procesuálnu analýzu celého kreatívneho diania.

V cene je zahrnuté: lektorné, výtvarný materiál, osobné diagnostiky účastníkov + e-book Unikátny farebný kód pre každého účastníka + cestovné náklady lektora v rámci Slovenskej republiky, cenovú ponuku vám pošleme na vyžiadanie.

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913