You are currently viewing Mandala význam
Mandala význam

Mandala význam

Mandala je okrúhly obraz, ktorý má stredovú symetriu, vďaka čomu priťahuje ľudskú pozornosť. Kruhové obrazy, vzory a tvary sprevádzajú človeka od najstarších čias. Aj keď ešte nebolo vynájdené koleso, afričania si stavali svoje hlinené domy do kruhu. Kruhové znaky a obrázky – mandaly – nájdeme nakreslené ľudskou rukou v pravekých jaskyniach. Staré tance tancovali ľudia v jednom veľkom kruhu pri ohisku. Pozeráme sa do očí nášho spoločného prapredka a vidíme tam dúhovku aj zreničku s kruhovým tvarom. Dve živé malé mandalky, ktorými sa on díval na svoj prastarý svet a ktorými sa díva aj dnes, skrze naše oči.

Čo nájdete na internete?

V príručkách a na internete nájdete, že slovo mandala pochádza z Tibetu a označuje obraz, ktorý používali v stredoveku budhistickí mnísi ako nástroj na meditáciu, učenie a cvičenie sa v trpezlivosti. Typickou tibetskou mandalou je obraz kruhu a štvorca, kde v strede sú zobrazené rôzne symboly. Často je tam lotosový kvet, známa slabika Óm alebo zobrazenie osvietenej bytosti v meditačnom sede, napríklad modrý svätec Milarepa, ktorý má na tvári budhov úsmev. Tieto náboženské pomôcky – mandaly – dnes vidíme v múzeách po celom svete. Najstaršie pochádzajú zo 14. a 15. storočia nášho letopočtu. 

Mediálne známe sú aj pieskové mandaly, ktoré tvoria budhistickí mnísi počas niekoľkých dní na verejnom mieste (napríklad v obchodnom centre alebo na výstavisku). Vy ich môžete pozorovať, ako svoju mandalu zdobia farebnými pieskami, ktoré sypú do mandaly pomocou dlhých kovových trubičiek. Na tie potom klepkajú drevenými paličkami, aby sa im to dobre sypalo. Na záver sa každá mandala musí rituálne zničiť, aby sme si uvedomili, že tento fyzický svet je pominuteľný.

Mandala význam

Mandala význam - starý a nový

Slovo mandala dnes neoznačuje iba budhistické náboženské obrazy, ale významovo v sebe zahŕňa aj obrazy umelecké alebo terapeutické, ktoré dnes tvoria ľudia na celom svete a nemajú nič spoločné s budhizmom. Veľký boom zažíva slovo mandala na prelome tisícročí, kedy sa tvoreniu okrúhlych obrázkov začali venovať obyčajní ľudia – amatérski výtvarníci – a začali ich zverejňovať na sociálnych sieťach. Vďaka tomu sa veľmi rýchlo šíri tvorenie mandál na všetky kontinenty a stávajú sa predmetom voľnočasových aktivít. Vznikajú ženské tvorivé spolky, organizujú sa tvorivé stretnutia a mandalové kurzy. Existuje dokonca aj naša česko – slovenská Mandalová škola online  – unikátna a prvá v rámci európskeho priestoru. V každej krajine má mandalová tvorba trochu iný charakter. Mandaly si môžete namaľovať sami podľa návodov na internete alebo sa ich naučíte tvoriť na kurze alebo si ich môžete kúpiť od iných mandalových tvorcov. Mnohí mandaloví tvorcovia si vypracovali svoj originálny mandalový štýl a v ďaka online-marketingu predávajú svoje mandaly do celého sveta. Slovenský mandalový tvorca vytvoril v roku 2004 unikátne know-how na tvorenie osobných, partnerských a rodinných mandál, vďaka čomu sa stala mandala nie len dekoratívnym umením, ale aj osobným obrazom šitým na mieru pre konkrétneho človeka.

Mandala význam

Mandala ako symbol duše

Dobré meno urobil mandalám na začiatku 20. storočia slávny švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung. O mandaly sa bytostne zaujímal. Sám ich maľoval a vyskúšal ich aj vo svojej klientskej praxi, kde objavil ich liečivé účinky. Po namaľovaní série mandál sa mnohým jeho duševne chorým pacientom zlepšil psychický stav. Mandaly mu tak poskytli vzácny diagnostický nástroj. Vďaka nemu videl, čo sa u pacientov deje v ich psychike, ako sa prejavuje ich podvedomie cez farby, tvary a symboly vyjadrené v mandalách. Na tento priekopnícky čin nadviazalo veľa ďalších odborníkov – psychiatrov, terapeutov. Snažili sa toto nové poznanie zapracovať medzi svoje uzdravujúce metódy. Carla Gustava Junga môžeme teda považovať za zakladateľa mandalového výskumu, viď jeho štúdia Mandaly – obrazy z nevedomia.

Mandala význam

Mandala ako symbol zjednoteného sveta

Keď dnes zadáte do vyhľadávača slovo mandala, nájdete množstvo profilov a webových stránok od mandalových tvorcov z celého sveta. Slovo mandala sa stalo medzinárodným slovom. Existuje mandalový dizajn v tvorbe interiérov, módy a odievania, módnych doplnkov, šperkov. O mandaly a mandalové princípy sa zaujímajú vedci, viď neutrónový urýchľovač v Cerne. Korporátne firmy si stavajú svoje nové sídla na základe architektonických návrhov, ktoré sa riadia mandalovými princípmi (kruhovými pôdorysmi, UFO dizajnom). Viď nové sídlo spoločnosti Aple alebo Eset.

Maľovanie mandál je ideálna terapia pre seniorov, aby sa im zlepšila funkcia pamäte a jemná motorika. Mandaly dnes maľujú už malé deti v škôlkach, kde to podporuje ich kreativitu a upokojuje ich to. Mandala je dnes výborný nástroj na duchovné prebúdzanie. Aby sme sa zastavili a spočinuli nachvíľu vo svojom strede, aby sme sa dokázali stíšiť. Aby sme mohli objaviť svoj Božský tvorivý potenciál.

Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.