You are currently viewing Mandalový kurz
Mandalový kurz

Mandalový kurz

Mandalový kurz na Slovensku je možné absolvovať zhruba od roku 2010, kedy sa začali organizovať prvé stretnutia s Ľubom Slejzákom. Zo začiatku to bola priekopnícka práca. Vďaka odvážnym moderátorom a redaktorom rôznych médií, rozhlasu, televízie a časopisov, sa podarilo na Slovensku tému mandalovej tvorby spopularizovať. Významnú úlohu v tomto smere zohral napríklad časopis Balans a šéfredaktorka Katka Olejárová, ktorá sa už niekoľko rokov kontinuálne venuje mandalám a mandalovým tvorcom.

Na priekopnícke mandalové kurzy nadviazali ďalší mandaloví tvorcovia (napríklad Anita Tiralová, Slávka Andraščíková, Domi Vittek, Tina Burgwieser, Saška Murínová a ďalší), ktorí začali tiež organizovať svoje kurzy, eventy, tvorivé krúžky, víkendové pobyty, ktoré zase vygenerovali nových mandalových tvorcov, ktorí tiež začali organizovať svoje akcie 🙂 Aj preto je situácia s mandalovým tvorením u nás na Slovensku výnimočná v porovnaní s inými okolitými krajinami a dokonca aj v porovnaní s Českou republikou.

V počte na jedného obyvateľa patríme v tvorení mandál k svetovej špičke

To dokazuje, že slovenskí tvorcovia sú veľmi šikovní. Väčšinou teda tvoria ženy (možno až 95% zo všetkých tvorcov). Akoby ženy mali k ručnej tvorbe mandál bližšie, veď ide napokon o hand made (teda ručnú) prácu, ktorá má u nás hlboké tradičné korene (štrikovanie, tkanie, vyšívanie). Druhým zaujímavým momentom zrejme bude to, že mnohé ženy na Slovensku sa duchovne prebúdzajú a mandalová tvorba poskytuje človeku stíšenie, kontempláciu, vypínanie mysle, meditačný stav pokoja, ktorý podporuje sebauvedomenie a duchovný rast. 

Aktuálne sa najbližšie môžete s Ľubom Slejzákom stretnúť na MANDALA  EVENTE v Nitre /29.4.2023/, Bratislave /20.5.2023/a Spišskom Hrhove /3.6.2023/.

Mandalový kurz - Aké typy sú dostupné?

Prvý typ je narozšírenejší, ide o intuitívne tvorenie mandál – pekných obrázkov, ktoré si tvorcovia navrhujú podľa svojho momentálneho cítenia a učia sa komponovať umelecký obraz podľa stredovej súmernosti do kruhu. Využíva sa na to najčastejšie výtvarná technika s akrylovými farbami, populárna je aj tzv. bodkovaná technika. Naplnenie spočíva v tom, že si človek namaľuje pekný symetrický obrázok – svoju prvú mandalu – a teší sa z toho, že to dokázal. Zdieľanie s ďalšími tvorcami, ktorí sa takto zídu pri spoločnej tvorbe, je tiež pridaná hodnota.

Ďalším typom mandalového stretnutia, ktoré dnes organizujú viacerí tvorcovia na Slovensku, je tvorenie osobnej mandaly podľa dátumu narodenia a mena, ktoré spopularizovala Tina Burgwieser a Anita Tiralová. Majú dnes mnoho nasledovníčok. Inšpirácia vychádza z tzv. Pythagorovej numerológie, kde k dátumu narodenia a ku každému písmenku mena je priradená ezoterická číselná hodnota, z ktorej sa odvodzuje farebnosť a počet jednotlivých dekorácií v mandale.

Tretím typom mandalových eventov je tvorenie osobných mandál podľa dátumu narodenia a 5-tich elementov, ktoré vychádza zo starej čínskej astrológie a je plne kompatibilné s čínskou medicínou, akupunktúrou, umením feng shui a čchi-kungom. Tento spôsob tvorenia je dostupný na Slovensku od roku 2004 a opiera sa o aktuálny súkromný vedecký výskum spoločnosti Mandala Slovakia®. Mandalové eventy s Ľubom Slejzákom sú obohatené aj o rôzne techniky mandalovej terapie a prácu s osobným unikátnym farebným kódom.

Mandalové stretnutia sú vzácne

Keď sa stretne skupina ľudí a spoločne tvoria mandaly, vzniká zaujímavý súlad duší. Akoby sa všetci niekde „tam hore“ dohodli, že sa stretnú. Často sa stáva, že účastníci, ktorí prídu na mandalový kurz, riešia v živote nejakú spoločnú tému, ktorá ich spája. Možno sa všetci poznajú z nejakých minulých životov 🙂 Možno v nich niečo rezonuje. Určite to nie sú náhodné stretnutia, takže každý mandalový event, mandalový teambuilding, kurz či krúžok, má veľký zmysel. Možno práve na takomto nezvyčajnom kreatívnom stretnutí stretnete osudovú lásku alebo sa vám „rozsieti“ a budete vedieť, čo ďalej so životom. Načerpáte energiu a inšpiráciu, z ktorej budete ešte veľa dní a mesiacov fungovať a určite vám zostanú nezabudnuteľné spomienky.

Radosť z mandaly

Nech už si vyberiete akýkoľvek mandalový kurz a spôsob tvorenia mandaly, najdôležitejšie nie je to, aký budete vkladať zámer do mandaly alebo akým systémom si mandalu vytvoríte. Najdôležitejšie je cítiť radosť pri jej tvorení. Vtedy bude mať mandala pre vás tie najlepšie liečivé účinky 🙂

Ľubomír Slejzák

Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Spišskom Hrhove, vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - výtvarná výchova. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako moderátor v Rádiu Flash Prešov a v Rádiu Tatry. Má za sebou 7 ročnú učiteľskú prax na základnej a strednej škole v Levoči a tiež na Prešovskej univerzite na Filozofickej fakulte (katedra Slovenského jazyka) vrámci doktorandského štúdia. 5 rokov sa intenzívne venoval aj šperkárskemu umeniu, ktoré vystavoval na Spišskom Hrade. 2004 - Po ukončení učiteľskej kariéry sa profesionálne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng shui, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interiérov. 2009 - Prednášková činnosť o umení feng shui na Univerzite tretieho veku v Poprade. 2010 - Venuje sa výskumu mandál a mandalových foriem na Slovensku. Vedie intenzívne kurzy maľovania mandál po celom Slovensku, kde prezentuje rôzne inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú, liečia a formujú jeho vedomie do nových životných horizontov. Vytvoril originálny systém tvorenia mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov, takže podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť pre človeka veľmi účinný energetický obraz. Vytvoril už viac ako 3000 osobných mandál, mnohé z nich sú za hranicami Slovenska i kontinentu. Vystavoval v Levoči, Poprade, Košiciach, Bratislave, Trnave a Prahe. 2011 - Autor najväčšej slovenskej maľovanej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v lete v rámci kultúrnej akcie Hrhovské čudá a zábaviská v Spišskom Hrhove. 2012 - Spolu s priateľmi a deťmi z celého Slovenska vytvoril v júli vo Vysokých Tatrách najväčšiu mandalu na svete poskladanú z detských prác. 2014 - Zakladateľ akciovej spoločnosti MANDALA Slovakia a.s.